EU Flaga

Diogenes 500 SC

Where buy?

PRODUCT TYPE

  • Herbicides

ACTIVE SUBSTANCE

  • Diflufenican

General information

HERBICYD, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), stosowany
nalistnie.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna diflufenikan zaliczana jest do grupy F1.

FIGHTS PESTS

  • fiołek polny
  • gwiazdnica pospolita
  • miotła zbożowa
  • przetacznik bluszczykowy
  • samosiewy rzepaku
  • tasznik pospolity

EFFECTIVE IN PROTECTING CROPS

  • Winter wheat

Technical information

CONTENT OF THE ACTIVE SUBSTANCE

diflufenikan (substancja z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/l (42,02%)

ACTION ON WEEDS

ACTION ON WEEDS
Środek pobierany jest głównie poprzez liście oraz częściowo przez korzenie chwastów.
Działaniu środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Największy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczykowy, tasznik pospolity
Chwasty średniowrażliwe: miotła zbożowa.
Chwasty odporne: samosiewy rzepaku.

APPLICATION OF THE MEASURE

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Winter wheat

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 – 0,3 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty znajdują się w późniejszych fazach
rozwojowych oraz w celu zwalczenia miotły zbożowej.
Termin stosowania środka: Środek stosować jesienią w fazie 2-3 liści właściwych pszenicy
ozimej (BBCH 12-13).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1