EU Flaga

Nicorn

Where buy?

PRODUCT TYPE

  • Herbicides

ACTIVE SUBSTANCE

  • Nicosulfuron

General information

Nicorn jest koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu chwastobójczym, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

FIGHTS PESTS

  • chwastnica jednostronna
  • fiołek polny
  • komosa biała
  • przytulia czepna
  • rdest powojowy

EFFECTIVE IN PROTECTING CROPS

  • Corn

Technical information

CONTENT OF THE ACTIVE SUBSTANCE

Zawartość substancji czynnej:
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g/l (4,11%)

ACTION ON WEEDS

Nicorn jest herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty znajdujące się w fazie 2-4 liści. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, przytulia czepna, rdest powojowy.

Chwasty średniowrażliwe: komosa biała.

APPLICATION OF THE MEASURE

Corn
Termin stosowania: Zabieg wykonać w fazie 2-7 liści kukurydzy (BBCH 12-17), gdy chwasty znajdują się we wczesnej fazie rozwojowej od 2 do 4 liści.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.