Certyfikaty ISO

» POZNAJ SZCZEGÓŁY

Dobra Praktyka Laboratoryjna

» POZNAJ SZCZEGÓŁY

Polityka Jakości

» POZNAJ SZCZEGÓŁY

Certyfikowana jakość usług

Niezawodna jakość naszych produktów to zasługa najwyższych standardów, według których pracujemy na co dzień. Aby zapewnić naszym Klientom dostęp do produktów o sprawdzonym działaniu, nieustannie rozwijamy własne laboratorium, udoskonalając oferowane przez nas usługi formulacji i konfekcjonowania. Stosujemy się do międzynarodowych standardów Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w takich obszarach, jak badania właściwości fizykochemicznych środków ochrony roślin.

To jednak nie wszystko, co robimy, aby codziennie móc świadczyć usługi najwyższej jakości. Poświadczeniem wysokich standardów produkcyjnych są też certyfikaty ISO 9001ISO 14001 oraz ISO 45001. Wprowadziliśmy również politykę zintegrowanego zarządzania. Prowadzone przez nas badania i procesy produkcyjne odbywają się więc w odpowiednich warunkach, z wykorzystaniem wysokiej klasy sprzętu i z zachowaniem właściwych standardów bezpieczeństwa.

Dzięki temu nasi Klienci mogą być pewni jakości usług, jakie otrzymują, decydując się na skorzystanie z oferty firmy Pestila.

Dobra Praktyka Laboratoryjna – to gwarancja

 • odpowiedniej jakości badań laboratoryjnych, których wyniki są wiarygodne i uznawane przez urzędy rejestracyjne na całym świecie
 • warunków prowadzenia badań dla substancji lub mieszanin, które gwarantują bezpieczeństwo dla zdrowia człowieka i środowiska
 • rzetelnego planowania, wykonania badań, aż po właściwe przechowywanie danych źródłowych i powstałych zapisów, tak aby możliwe było odtworzenie przebiegu badania
 • realizacji badania z użyciem wyposażenia, które podlega stałemu nadzorowi i kontroli

ISO 9001 ,  ISO 14001, ISO 45001 to gwarancja

 • zapewnienia stałego, wysokiego poziomu usług
 • zaspokajania potrzeb i oczekiwań Klientów
 • ciągłego doskonalenia wewnętrznych procesów biznesowych
 • zorientowania na wzajemne korzyści w kontaktach z Klientami i Dostawcami
 • działania zgodnego z międzynarodowymi standardami środowiskowymi
 • wspomagania ochrony środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom
 • obniżania zużycia energii
 • eliminacji zagrożeń oraz zmniejszania ryzyk związanych z BHP
 • tworzenia zdrowych oraz bezpiecznych miejsc pracy
 • promowania właściwej kultury organizacyjnej
 • zwiększenia zaangażowania najwyższego kierownictwa w kwestie BHP

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania 

Zarząd spółki deklaruje pełne zaangażowanie własne i wszystkich pracowników we wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normą ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018-06.

Zobowiązujemy się do przestrzegania aktualnych wymagań prawnych i regulacyjnych przy jednoczesnym prowadzeniu działalności w harmonii ze środowiskiem naturalnym i społecznym.

Polityka jest znana i stosowana przez wszystkich pracowników oraz publicznie dostępna dla zainteresowanych stron.