Herbicydy

S – metolachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów)

Metis 960 EC

Metis 960 EC 5L 2022
nikosulfuron

Maksymus 

herbicyd-makysmus-pestila-5l
nikosulfuron

Mezon

nikosulfuron

Nicorn 

herbicyd-nicorn-pestila-5l
nikosulfuron

Nikosulfuron 

Nikosulfuron

Zbiory kukurydzy w Polsce, według danych GUS, to w ostatnich latach kilkadziesiąt milionów ton rocznie. Są zbierane na ziarno dla przemysłu spożywczego i kiszonkę do paszy przydatną w hodowli zwierząt. Ziarna kukurydzy są wartościowym źródeł białka i tłuszczu roślinnego. Wysokiej jakości zbiory pozwalają zwiększyć zyski z upraw, dlatego ochrona roślin jest ważnym elementem w rolnictwie.

Preparaty Pestila sprzyjające prawidłowemu rozwojowi upraw kukurydzy to herbicydy oparte na nikosulfuronie. Ta substancja czynna o działaniu chwastobójczym daje najlepsze efekty, gdy użyje się jej w początkowej fazie wzrostu zarówno kukurydzy, jak i niepożądanych roślin konkurencyjnych – ma zastosowanie powschodowe – nalistne. Nikosulfuron jest herbicydem selektywnym, czyli działa na chwasty mające szansę na rozwój przy początkowym powolnym wzroście kukurydzy, nie oddziałując negatywnie na nią samą. Dzięki temu środkowi chwastobójczemu można zwalczać : chwastnicę jednostronną, fiołka polnego, przytulię czepną, rdest powojowy, czy komosę białą.