Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że dzięki realizacji projektu dotyczącego rozbudowy naszego laboratorium badawczego, który uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WŁ 2014-2020, konkurs nr

RPLD.01.02.01-IP.02-10-025/17 poszerzyliśmy naszą komercyjną ofertę badawczą o usługi:

– opracowanie metody i wykonanie badania oznaczania zawartości substancji aktywnej na HPLC oraz na GC

– walidacja metody oznaczania zawartości substancji aktywnej na HPLC oraz na GC

– oznaczanie trwałości roztworów, zawiesin i emulsji

– efektywniejsze i prostsze opracowanie nowych formulacji

– przeprowadzenie przyspieszonego starzenia

– oznaczanie lepkości kinematycznej i obliczania lepkości dynamicznej

– oznaczanie lepkości pozornej metodą Brookfielda

– pomiar napięcia powierzchniowego

– oznaczanie zawartości metodą miareczkową

– oznaczanie samorzutności dyspergowania stężonych zawiesin.

 

Wykonujemy dla Państwa kompleksowe badania celowe, prace etapowe, fragmentaryczne, laboratoryjne prace testowe oraz dopracowywanie formulacji.

Po szczegóły oferty zapraszamy pod numer telefonu: 44/ 616 43 75.

Kierownik laboratorium Pan Waldemar Filip.