cze 21

Spółka PESTILA widząc potrzebę koncentracji kapitału, ogłasza z daniem 21.06.2022 roku „Plan Połączenia: POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE” Spółki TOMROL SŁAWIOMIR TOMASZEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

 

W połączeniu uczestniczą:

  1. „PESTILA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Regon: 592153021, NIP: 7712527090,

Zarejestrowana w sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000876467

– jako Spółka Przejmująca

 

  1. TOMROL SŁAWOMIR TOMASZEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Regon: 380415809, NIP: 7712901743,

Zarejestrowana w sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000734294

– jako Spółka Przejmowana.

 

Wszystkie dokumenty związane z „Planem połączenia” są dostępne do wglądu w siedzibie Spółki PESTILA.

Uzgodniony i podpisany przez Zarządy obu łączących się spółek plan połączenia wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

PLAN POŁĄCZENIA – “PESTILA” Sp. z o.o I TOMROL SŁAWOMIR TOMASZEWSKI Sp. z o.o