Rynek środków ochrony roślin oraz usług produkcyjno-konfekcyjnych wymaga ciągłego stosowania nowych technologii.
By oferować najlepsze produkty i usługi nieustannie wyznaczamy sobie nowe cele.

Kadra naszej firmy to połączenie pokoleń X, Y oraz 50 plus. Stawiamy na kreatywne pomysły pokolenia Y, które wdrażamy pod doświadczonym okiem pokolenia X i 50 plus.

Na czele naszego zespołu stoi prezes i założyciel firmy dr inż. Sławomir Tomaszewski, który wyznacza długoterminowe kierunki rozwoju firmy. Jest on również gwarantem najwyższej jakości oferowanych przez nas usług.

Jego doświadczenie i wiedza zostały potwierdzone obroną tytułu doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza. Tematem pracy była „OCENA NOWEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI ZAWIESIN DO PRODUKCJI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN Z WYKORZYSTANIEM MŁYNA PEREŁKOWEGO”. Bogate doświadczenie i wiedza naszego założyciela zapewniają realizowanie zleceń kontraktowych na najwyższym poziomie.

Serdecznie zapraszamy
do współpracy 

zespół Pestila