EU Flaga

Diogenes 500 SC

Gdzie kupić?

TYP PRODUKTU

  • Herbicyd

SUBSTANCJA CZYNNA

  • Diflufenikan

Informacje ogólne

HERBICYD, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), stosowany
nalistnie.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna diflufenikan zaliczana jest do grupy F1.

ZWALCZA AGROFAGI

  • fiołek polny
  • gwiazdnica pospolita
  • miotła zbożowa
  • przetacznik bluszczykowy
  • samosiewy rzepaku
  • tasznik pospolity

SKUTECZNY W OCHRONIE UPRAW

  • Pszenica ozima

Informacje techniczne

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

diflufenikan (substancja z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/l (42,02%)

DZIAŁANIE NA CHWASTY

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest głównie poprzez liście oraz częściowo przez korzenie chwastów.
Działaniu środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Największy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczykowy, tasznik pospolity
Chwasty średniowrażliwe: miotła zbożowa.
Chwasty odporne: samosiewy rzepaku.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Pszenica ozima

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 – 0,3 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty znajdują się w późniejszych fazach
rozwojowych oraz w celu zwalczenia miotły zbożowej.
Termin stosowania środka: Środek stosować jesienią w fazie 2-3 liści właściwych pszenicy
ozimej (BBCH 12-13).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1