EU Flaga

Estera 480 SL

Gdzie kupić?

TYP PRODUKTU

  • Regulator wzrostu

SUBSTANCJA CZYNNA

  • Etefon

Informacje ogólne

REGULATOR WZROSTU I ROZWOJU ROŚLIN w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie (SL). Stosowany jako środek zapobiegający wyleganiu upraw na dobrych stanowiskach lub nawożonych wysokimi dawkami azotu.
Środek powoduje skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż, co zapobiega wyleganiu łanu. Intensywność działania środka zależy od terminu opryskiwania, fazy rozwojowej rośliny uprawnej, zwartości łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych.

ZWALCZA AGROFAGI

  • wyleganie zbóż

SKUTECZNY W OCHRONIE UPRAW

  • Jęczmień jary
  • Jęczmień ozimy
  • Przenżyto ozime
  • Pszenica jara
  • Pszenica ozima
  • Żyto ozime

Informacje techniczne

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Zawartość substancji czynnej:
etefon (związek z grupy fosforanów) – 480 g/l (40,0%)

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Jęczmień ozimy
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 32–39).
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Żyto ozime
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 32–39).
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenżyto ozime
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2. kolanka do fazy ukazania się liścia flagowego (BBCH 32–37).
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenica ozima
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy ukazania się liścia flagowego (BBCH 31–37).
Środek można stosować po uprzednim zastosowaniu środka zawierającego chlorek chloromekwatu w dawce odpowiadającej 1,35 kg/ha tej substancji czynnej w terminie od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31–32). Zastosowanie środka zawierającego chlorek chloromekwatu ww. zakresie jest możliwe tylko w przypadku jeśli jest ono zgodne z etykietą tego środka i z zastosowaniem środków ograniczających ryzyko wskazanych w etykiecie.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy liścia podflagowego do fazy ukazania się liścia flagowego.
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jęczmień jary
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2. kolanka do fazy pojawienia się pierwszych ości (BBCH 32–49).
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenica jara
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy ukazania się liścia flagowego (BBCH 31–37).
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.