EU Flaga

Feniks 069 EW

Gdzie kupić?

TYP PRODUKTU

 • Herbicyd

SUBSTANCJA CZYNNA

 • Fenoksaprop-p-etylu

Informacje ogólne

Feniks 069 EW jest herbicydem, w postaci emulsji (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania wybranych rocznych chwastów jednoliściennych w jęczmieniu jarym i pszenicy ozimej.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna fenoksaprop-p-etylu zaliczana jest do grupy A.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

ZWALCZA AGROFAGI

 • chwastnica jednostronna
 • fiołek polny
 • gwiazdnica pospolita
 • komosa biała
 • maruna bezwonna
 • maruna nadmorska bezwonna
 • miotła zbożowa
 • owies głuchy
 • przetacznik polny
 • przytulia czepna
 • rdest powojowy

SKUTECZNY W OCHRONIE UPRAW

 • Jęczmień jary
 • Pszenica ozima

Informacje techniczne

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

fenoksaprop-p-etylu (substancja z grupy pochodnych arylofenoksykwasów karboksylowych) – 69 g/l (6,54%)

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Feniks 069 EW jest środkiem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym przez liście, a następnie przemieszczanym do miejsc oddziaływania, tj. do stożków wzrostu pędów i korzeni. W roślinie hamuje działanie enzymu karbosylazy acetylokoenzymu A (ACCazy) biorącego udział w procesie biosyntezy kwasów tłuszczowych. Objawy działania środka w zależności od warunków atmosferycznych widoczne są po upływie 2-4 tygodni od jego zastosowania. Pierwszych objawem jest zahamowanie wzrostu, następnie pojawiają się zmiany zabarwienia często antocyjanowe lub chloroza i czerwienie liści, szczególnie na młodych liściach znajdujących się w pochwach liściowych lub w pobliżu kolanka. Zasychanie i zamieranie roślin następuje od wierzchołków wzrostu.
Feniks 069 EW niszczy najskuteczniej chwasty jednoliścienne od fazy liścieni do fazy krzewienia niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.

 • Stosowanie środka pojedynczo:
  Jęczmień jary
  Chwasty wrażliwe: owies głuchy.
  Pszenica ozima
  Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa.
 • Stosowanie środka w mieszaninie ze środkiem MCPA Plus 340 SL:
  Jęczmień jary
  Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, przytulia czepna, chwastnica jednostronna, komosa biała, maruna nadmorska bezwonna, rdestówka powojowata, przetacznik polny, gwiazdnica pospolita.
  Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny.

STOSOWANIE ŚRODKA

Stosowanie środka pojedynczo

Jęczmień jary, pszenica ozima
Termin stosowania: środek stosować od fazy widocznego 2 rozkrzewienia do fazy trzeciego kolanka (BBCH 22-33).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Stosowanie środka w mieszaninie ze środkiem MCPA Plus 340 SL w celu zwalczania wybranych chwastów dwuliściennych
Jęczmień jary
Termin stosowania: środek stosować od fazy widocznego 2 rozkrzewienia do fazy trzeciego kolanka (BBCH 22-33).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Feniks 069 EW 1,0l/ha + MCPA Plus 340 SL 2,0 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym przy zastosowaniu środka pojedynczo lub w mieszaninie: 1.