EU Flaga

Konik 306 SE

Gdzie kupić?

TYP PRODUKTU

 • Herbicyd

SUBSTANCJA CZYNNA

 • 2,4-D
 • Florasulam

Informacje ogólne

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu
zawiesinoemulsji do rozcieńczania wodą (SE).
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna florasulam zaliczana jest do grupy 2 (dawnej grupy B), a substancja czynna 2,4-D do grupy 4 (dawnej grupy 0).

ZWALCZA AGROFAGI

 • bodziszek drobny
 • chaber bławatek
 • dymnica pospolita
 • fiołek polny
 • gwiazdnica pospolita
 • jasnota purpurowa
 • jasnota różowa
 • komosa biała
 • mak polny
 • maruna bezwonna
 • niezapominajka polna
 • przetacznik bluszczykowy
 • przetacznik perski
 • przytulia czepna
 • rdest powojowy
 • rdest ptasi
 • rumian polny
 • szarłat szorstki
 • tasznik pospolity
 • tobołki polne

SKUTECZNY W OCHRONIE UPRAW

 • Jęczmień ozimy
 • Kukurydza
 • Owies
 • Przenżyto ozime
 • Pszenica jara
 • Pszenica ozima
 • Żyto

Informacje techniczne

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l (28,19 %)
florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) – 6,25 g/l (0,59 %)

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek zawiera dwie substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania.
Florasulam blokuje działanie syntetazy acetylomleczanowej (ALS), co powoduje HAMOWANIE biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym prowadzi do zaburzeń w biosyntezie białek, natomiast 2,4-D hamuje działanie hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin oraz zakłóca proces rozwoju komórek.
Środek pobierany jest przez liście, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu, co w efekcie powoduje zamieranie całego chwastu.
W warunkach optymalnych, tj. podczas ciepłej i wilgotnej pogody efekt działania środka jest szybszy.
Długotrwałe okresy suszy mogą osłabić wrażliwość chwastów na działanie środka. W warunkach niskich temperatur (około 5oC) całkowite zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach.
Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5oC.
Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Przytulię czepną zwalcza skutecznie do wysokości 20 cm, a chwasty rumianowate do wysokości 25 cm.

Chwasty wrażliwe
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średniowrażliwe
bodziszek drobny, dymnica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, rdestówka powojowata, rdest ptasi.

Chwasty średnioodporne

fiołek polny, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski.

Chwasty odporne
przetacznik trójlistkowy

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Jęczmień jary, pszenica jara, owies.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4-0,6 l/ha.
Termin stosowania środka: stosować od fazy 2-3 liści do fazy drugiego kolanka (BBCH 12-32).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4-0,6 l/ha.
Termin stosowania środka: stosować wiosną od początku fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka (BBCH 21-32).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Kukurydza
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Termin stosowania środka: stosować w fazie 2-6 liści kukurydzy (BBCH 12-16).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.