EU Flaga

MeetBeet 700 SC

Gdzie kupić?

TYP PRODUKTU

 • Herbicyd

SUBSTANCJA CZYNNA

 • Metamitron

Informacje ogólne

HERBICYD, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC),
stosowany doglebowo lub nalistnie.
Substancja czynna metamitron zaliczana jest do grupy C1.

ZWALCZA AGROFAGI

 • chwastnica jednostronna
 • fiołek polny
 • gwiazdnica pospolita
 • jasnota purpurowa
 • komosa biała
 • maruna bezwonna
 • przetacznik perski
 • przytulia czepna
 • rdest plamisty
 • samosiewy rzepaku
 • szarłat szorstki
 • tasznik pospolity
 • tobołki polne
 • wilczomlecz obrotny
 • żółtlica drobnokwiatowa

SKUTECZNY W OCHRONIE UPRAW

 • Burak cukrowy

Informacje techniczne

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

metamitron (związek z grupy triazynonów) – 700 g/l (58,33%)

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni.

Chwasty wrażliwe:
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średniowrażliwe:
przetacznik perski, maruna bezwonna, przytulia czepna.

Chwasty średnioodporne:
rdest plamisty.

Chwasty odporne:

chwastnica jednostronna.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Burak cukrowy
Termin i sposób stosowania: Zabiegi wykonywać według jednego z przedstawionych poniżej układów:

Zabieg doglebowy i zabiegi nalistne
Maksymalne / zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania:

– pierwszy zabieg po siewie buraka, przed wschodami chwastów:
MeetBeet 700 SC w dawce 2,0 l/ha.
– drugi zabieg w fazie liścieni chwastów w 7-14 dni po pierwszym zabiegu:
MeetBeet 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Betanal Elite 274 EC w dawce 1,0 l/ha
lub
MeetBeet 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha
lub
MeetBeet 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha.
– trzeci zabieg w 7-14 dni po drugim zabiegu (jeżeli zachodzi taka potrzeba lub w celu ograniczenia zachwaszczenia wtórnego, do fazy 8 liści buraka – BBCH 18):
MeetBeet 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Betanal Elite 274 EC w dawce 1,0 l/ha
lub
MeetBeet 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha
lub
MeetBeet 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha.

Ochrona oparta wyłącznie na zabiegach nalistnych

Zabiegi wykonywać niezależnie od fazy rozwojowej buraka, jednak nie później niż do fazy 8 liści buraka (BBCH 18), każdorazowo na chwasty w fazie liścieni:
Maksymalne / zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania:
– pierwszy zabieg:
MeetBeet 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Betanal Elite 274 EC w dawce 1,0 l/ha
lub
MeetBeet 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha
lub
MeetBeet 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC w dawce 2,0 l/ha.
– drugi zabieg w 7-14 dni po pierwszym zabiegu, na wschodzące chwasty:
MeetBeet 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Betanal Elite 274 EC w dawce 1,0 l/ha
lub
MeetBeet 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha
lub
MeetBeet 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC w dawce 2,0 l/ha.
– trzeci zabieg w 7-14 dni po drugim zabiegu (jeżeli zachodzi taka potrzeba lub w celu ograniczenia zachwaszczenia wtórnego, do fazy 8 liści buraka – BBCH 18):
MeetBeet 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Betanal Elite 274 EC w dawce 1,0 l/ha
lub
MeetBeet 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha
lub
MeetBeet 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC w dawce 2,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3