EU Flaga

Mentor 60 SL

Gdzie kupić?

TYP PRODUKTU

 • Fungicyd

SUBSTANCJA CZYNNA

 • Metkonazol

Informacje ogólne

Fungicyd w postaci rozpuszczalnego koncentratu do sporządzania roztworu wodnego [SL].
Działa systemicznie do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna metkonazol zaliczana jest do grupy 3.

ZWALCZA AGROFAGI

 • cylindrosporioza
 • czerń krzyżowych
 • fuzarioza kłosów
 • septorioza paskowana liści pszenicy
 • sucha zgnilizna kapustnych
 • szara pleśń

SKUTECZNY W OCHRONIE UPRAW

 • Pszenica jara
 • Pszenica ozima
 • Rzepak ozimy

Informacje techniczne

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

metkonazol (związek z grupy triazoli) – 60 g w 1 litrze środka (6%).
Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją czynną:
benzyna (ropa naftowa) alkilat ciężki, alkohol amylowy, mieszanina pentanolu i 2-metylobutanolu.

ZWALCZANE CHOROBY

Pszenica ozima
septorioza paskowana liści i fuzarioza kłosów

Pszenica jara
fuzarioza kłosów

Rzepak ozimy
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza