EU Flaga

Met-Nex 500 SC

Gdzie kupić?

TYP PRODUKTU

 • Herbicyd

SUBSTANCJA CZYNNA

 • Metazachlor

Informacje ogólne

MET-NEX 500 SC jest herbicydem w postaci koncentratu rozpuszczalnego w wodzie stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.
MET-NEX 500 SC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym przez korzenie i hypokotyl, hamującym kiełkowanie chwastów. Efektem działania środka jest brak chwastów na polu, lub silnie ograniczony wzrost i rozwój siewek co prowadzi do stopniowego ich zamierania.
Najlepszy efekt zwalczania chwastów uzyskuje się stosując środek przed wschodami chwastów oraz po wschodach do fazy pierwszej pary liści.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna metazachlor zaliczana jest do grupy K3.
Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

ZWALCZA AGROFAGI

 • chaber bławatek
 • fiołek polny
 • gwiazdnica pospolita
 • jasnota purpurowa
 • komosa biała
 • mak polny
 • maruna bezwonna
 • miotła zbożowa
 • niezapominajka polna
 • przetacznik perski
 • przytulia czepna
 • rumian polny
 • samosiewy zbóż
 • tasznik pospolity
 • tobołki polne

SKUTECZNY W OCHRONIE UPRAW

 • Rzepak ozimy

Informacje techniczne

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 500 g/l (44,2%)

DZIAŁANIE NA CHWASTY

 • Zastosowanie pojedynczo środka
  Chwasty wrażliwe:
  gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna, rumian polny, tasznik pospolity,
  Chwasty średniowrażliwe:
  fiołek polny, niezapominajka polna, samosiewy zbóż
 • Zastosowanie w mieszaninie ze środkiem Comandor 480 EC, Comodo 480 EC lub Chlomazon 480 EC
  Chwasty wrażliwe:
  gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, tobołki polne, przetacznik perski, przytulia czepna.
  Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek.
  Chwasty oporne: fiołek polny, samosiewy zbóż.

STOSOWANIE ŚRODKA

Rzepak ozimy
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować jesienią, od fazy pierwszego liścia do fazy trzeciego liścia (BBCH 11-14).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Łączne stosowanie Met-Nex 500 SC z Comandor 480 EC, Comodo 480 EC lub Chlomazon 480 EC

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha Met-Nex 500 SC + 0,2 l/ha Comandor 480 EC lub Comodo 480 EC lub Chlomazon 480 EC.
Termin stosowania:
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku (maksymalnie 5 dni po wysianiu), na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość, dokładnie przykryć glebą. Przestrzegać innych zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do przezimowania.
Maksymalna liczba zastosowań w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.