EU Flaga

Metis 960 EC

Gdzie kupić?

TYP PRODUKTU

 • Herbicyd

SUBSTANCJA CZYNNA

 • S – metolachlor

Informacje ogólne

Metis 960 EC to herbicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania chwastów jednoliściennych (głównie prosowatych) oraz niektórych dwuliściennych. Środek jest herbicydem selektywnym, układowym, powodującym hamowanie kiełkowania i rozwoju siewek chwastów. Środek pobierany jest przez kiełkujące chwasty. Chwasty są niszczone przed wschodami, w okresie wschodów oraz krótko po wschodach. Umiarkowane opady i ciepła pogoda sprzyjają działaniu środka.

ZWALCZA AGROFAGI

 • bieluń dziędzierzawa
 • chwastnica jednostronna
 • fiołek polny
 • komosa biała
 • komosa wielkolistna
 • palusznik krwawy
 • psianka czarna
 • rdest powojowy
 • włośnica zielona

SKUTECZNY W OCHRONIE UPRAW

 • Kukurydza

Informacje techniczne

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

S-metolachlor  (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 960 g/l (86,7%)

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Chwasty wrażliwe:

chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, psianka czarna, włośnica zielona.

Chwasty odporne:

bieluń dziędzierzawa, fiołek polny, komosa biała, komosa, wielkolistna, rdest powojowy

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych.

Kukurydza
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować bezpośrednio po siewie (BBCH 00) na dobrze uprawioną (bez grud),
wilgotną glebę lub bezpośrednio po wschodach, do fazy 4 liści rośliny uprawnej (BBCH ≤14).
W przypadku braku opadów atmosferycznych (przesuszona gleba) środek stosować przed siewem
kukurydzy – z wymieszaniem z glebą na głębokość 5 cm.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony
roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego
użytkownik
Uwaga
Środek zastosowany w uprawach małoobszarowych może zwalczać również inne gatunki chwastów niż
wskazane w punkcie DZIAŁANIE NA CHWASTY, niemniej nie zostało to jednoznacznie potwierdzone
badaniami.
Kukurydza cukrowa, soja, słonecznik
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,25 l/ha.
Termin stosowania:
– soja i słonecznik – środek stosować bezpośrednio po siewie (BBCH 00) na dobrze uprawioną (bez
grud), wilgotną glebę, do końca fazy kiełkowania (BBCH 09),
– kukurydza cukrowa – środek stosować bezpośrednio po siewie (BBCH 00) na dobrze uprawioną (bez
grud), wilgotną glebę, do fazy rozwoju 8 liścia (BBCH 18).
W przypadku braku opadów atmosferycznych (przesuszona gleba) środek stosować przed siewem rośliny
uprawnej – z wymieszaniem z glebą na głębokość 5 cm.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwaga:
Po zastosowaniu środka, do zwalczania chwastów dwuliściennych można stosować powschodowo inne
herbicydy – zgodnie z obowiązującymi dla nich etykietami stosowania.