EU Flaga

Momos 250 EC

Gdzie kupić?

TYP PRODUKTU

  • Regulator wzrostu

SUBSTANCJA CZYNNA

  • Trineksapak etylu

Informacje ogólne

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna chlomazon zaliczana jest do grupy F3.

ZWALCZA AGROFAGI

  • wyleganie zbóż

SKUTECZNY W OCHRONIE UPRAW

  • Jęczmień jary
  • Jęczmień ozimy
  • Owies siewny
  • Przenżyto ozime
  • Pszenica ozima
  • Żyto ozime

Informacje techniczne

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

trineksapak etylu ( związek z grupy cykloheksanodionów) – 250 g/l (25,5%).

OPIS DZIAŁANIA

REGULATOR WZROSTU I ROZWOJU ROŚLIN w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC). Środek stosuje się w celu zapobiegania wyleganiu upraw w technologiach intensywnych, z wysokim poziomem nawożenia azotowego.
Środek pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Nie powoduje redukcji długości korzeni i masy rośliny. Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu.
Intensywność działania środka zależy od fazy rozwojowej rośliny uprawnej, odmiany, stanowiska oraz warunków atmosferycznych. Najsilniejszemu skróceniu ulegają międzywęźla intensywnie wydłużające się w okresie stosowania środka. Odmiany genetycznie wysokie reagują na działanie środka silniejszym skróceniem międzywęźli.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Pszenica ozima
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować od fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (BBCH 25–39).
Liczba zabiegów: 1
Środek Momos 250 EC można stosować również w dawkach dzielonych:
w fazie początku strzelania źdźbło (BBCH 29–31) – dawka 0,3 l/ha i w fazie liścia flagowego (BBCH 39) – dawka 0,3 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1 (zabieg jednorazowy) lub 2 (w systemie dawek dzielonych)

Jęczmień ozimy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka (BBCH 31–34).
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.

Żyto ozime
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31–39).
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.

Pszenżyto ozime
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31–32).
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.

Jęczmień jary
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31–32).
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.

Owies siewny
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
3
Termin stosowania:
Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka (BBCH 31–34).
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Żyto jare
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do końca fazy strzelania w źdźbło (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 31–39).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Koniczyna czerwona – produkcja nasienna
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania środka:
Środek stosować w fazie rozwoju pędu głównego, od momentu trzeciego do dziewiątego widocznego międzywęźla (BBCH 33–39).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Trawy – produkcja nasienna
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy widocznego liścia flagowego (liść flagowy jeszcze nierozwinięty) (BBCH 31–37).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.