28-06-2019 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że jesteśmy Beneficjentem RPO WŁ na lata 2014-2020.

W ramach działania I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw otrzymaliśmy wsparcie na rozbudowę laboratorium badawczego.

Projekt o tytule “Rozwój laboratorium dla rozwoju innowacyjnych produktów” objęty umową o dofinansowanie nr RPLD.01.02.01-10-0034/17-00 dotyczył zakupu specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych i mebli laboratoryjnych wraz z dygestorium.

04-01-2018 r. 

Wynik postępowania przetargowego:

ZAKUPU ZESTAWU DO MIARECZKOWANIA z dnia 30.11.2017 r. >> pobierz

14-12-2017 r.

Wynik postępowania przetargowego:

Meble laboratoryjne z dnia 30.11.2017  >> pobierz

30-11-2017 r

Dokumenty do pobrania:

1) Zapytanie ofertowe z dnia 30.11.2017    Pestila zapytanie ofertowe meble

    Formularz ofertowy    Pestila formularz ofertowy

2) Zapytanie ofertowe z dnia 30.11.2017  Pestiala zapytanie ofertowe zestaw do miareczkowania