04-01-2018 r. 

Wynik postępowania przetargowego:

ZAKUPU ZESTAWU DO MIARECZKOWANIA z dnia 30.11.2017 r. >> pobierz

14-12-2017 r.

Wynik postępowania przetargowego:

Meble laboratoryjne z dnia 30.11.2017  >> pobierz

30-11-2017 r

Dokumenty do pobrania:

1) Zapytanie ofertowe z dnia 30.11.2017    Pestila zapytanie ofertowe meble

    Formularz ofertowy    Pestila formularz ofertowy

2) Zapytanie ofertowe z dnia 30.11.2017  Pestiala zapytanie ofertowe zestaw do miareczkowania