06-2021 r.

Szanowni Klienci,

z satysfakcją informujemy, że w naszej ofercie pojawił się nowy fungicyd o handlowej nazwie Afrodyta 250 SC  , w którym substancją aktywną jest azoksystrobina.

Wdrożenie nowego produktu było wynikiem zrealizowania projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków EFRR.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do naszego działu handlowego. 

 

28-06-2019 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że jesteśmy Beneficjentem RPO WŁ na lata 2014-2020.

W ramach działania I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw otrzymaliśmy wsparcie na rozbudowę laboratorium badawczego.

Projekt o tytule “Rozwój laboratorium dla rozwoju innowacyjnych produktów” objęty umową o dofinansowanie nr RPLD.01.02.01-10-0034/17-00 dotyczył zakupu specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych i mebli laboratoryjnych wraz z dygestorium.

 

28-06-2019 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że jesteśmy Beneficjentem RPO WŁ na lata 2014-2020.

W ramach działania III.2.1 Innowacje w MŚP RPO WŁ 2014-2020 otrzymaliśmy wsparcie na utworzenie infrastruktury wytwórczej do produkcji fungicydu w którym substancjami aktywnymi będą azoksystrobina i prochloraz.

Projekt o tytule “ Włączenie nowoczesnych substancji aktywnych dla podniesienia konkurencyjności i ochrony Środowiska objęty umową o dofinansowanie nr RPLD.02.03.01-10-0147/17-00 dotyczył zakupu linii wytwórczej, urządzeń homogenizujących i emulgujących oraz chromatografu.

04-01-2018 r. 

Wynik postępowania przetargowego:

ZAKUPU ZESTAWU DO MIARECZKOWANIA z dnia 30.11.2017 r. >> pobierz

14-12-2017 r.

Wynik postępowania przetargowego:

Meble laboratoryjne z dnia 30.11.2017  >> pobierz

30-11-2017 r

Dokumenty do pobrania:

1) Zapytanie ofertowe z dnia 30.11.2017    Pestila zapytanie ofertowe meble

    Formularz ofertowy    Pestila formularz ofertowy

2) Zapytanie ofertowe z dnia 30.11.2017  Pestiala zapytanie ofertowe zestaw do miareczkowania