EU Flaga

Projekty unijne

Afrodyta 25 SC

2021-06

Szanowni klienci,

z satysfakcją informujemy, że w naszej ofercie pojawił się nowy fungicyd o handlowej nazwie Afrodyta 250 SC, w którym substancją aktywną jest azoksystrobina.

Wdrożenie nowego produktu było wynikiem zrealizowania projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków EFRR.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do naszego działu handlowego. 

PRO WŁ

2021-06-28

Szanowni Państwo,

informujemy, że jesteśmy Beneficjentem RPO WŁ na lata 2014-2020.

W ramach działania I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw otrzymaliśmy wsparcie na rozbudowę laboratorium badawczego.

Projekt o tytule “Rozwój laboratorium dla rozwoju innowacyjnych produktów” objęty umową o dofinansowanie nr RPLD.01.02.01-10-0034/17-00 dotyczył zakupu specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych i mebli laboratoryjnych wraz z dygestorium

Przetarg

2018-04-01

Wyniki postępowania przetargowego

Wynik postępowania przetargowego:

ZAKUPU ZESTAWU DO MIARECZKOWANIA z dnia 30.11.2017 r.

Przetarg

2017-12-14

Wynik postępowania przetargowego:

Meble laboratoryjne z dnia 30.11.2017 r.

Przetarg

2021-06-28

Dokumenty do pobrania:

1) Zapytanie ofertowe z dnia 30.11.2017    Pestila zapytanie ofertowe meble

Formularz ofertowy    Pestila formularz ofertowy

2) Zapytanie ofertowe z dnia 30.11.2017  Pestiala zapytanie ofertowe zestaw do miareczkowania