Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 31.12.2020r. nastąpiło przekształcenie spółki PESTILA II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w spółkę PESTILA  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu tym nastąpił wpis przekształconej spółki do rejestru przedsiębiorców KRS.

Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i Regon oraz numer rachunku bankowego; zmianie uległ numer KRS. Przekształcenie formy prawnej spółki nie ma wpływu na ważność zawartych wcześnie umów.

Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach.

Aktualne dane Spółki są następujące:

PESTILA  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
97-320 Studzianki 24 A

NIP 7712527090
REGON 592153021
KRS 0000876467