S – metolachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów)

Herbicyd

Metis 960 EC

S-metolachlor jest substancją aktywną będącą składnikiem preparatów chwastobójczych. Odchwaszcza m.in. uprawy kukurydzy, kukurydzy cukrowej, soji, słonecznika.
Środki zawierające substancję aktywną S-metolachlor są herbicydami selektywnymi, układowymi, powodującymi hamowanie kiełkowania i rozwoju siewek chwastów. Środki pobierane są przez kiełkujące chwasty. Chwasty są niszczone przed wschodami, w okresie wschodów oraz krótko po wschodach. Umiarkowane opady i ciepła pogoda sprzyjają działaniu środków.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna S-metolachlor zaliczana jest do grupy K3.

W naszej ofercie posiadamy preparat Metis 960 EC który w składzie posiada :
960 g/l (86,7%) S – metolachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów).