Siła jakości naszych produktów drzemie w doświadczeniu !!!

Zdobyta przez ponad 30 lata wiedza i doświadczenie naszego założyciela firmy Sławomira Tomaszewskiego dziś przekłada się na jakość i skuteczność naszych produktów.
On sam dziś chętnie dzieli się swoją wiedzą ze studentami. Ostatnio podczas XVII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe z cyklu: „Innowacje i technika a zdrowie – interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” poprowadził wykład, w którym omówił: „Wykorzystanie młyna perełkowego do produkcji środków ochrony roślin”

Jesteśmy dumni z wkładu naszej firmy w proces kształcenia studentów.