tebukonazol

Fungicyd

Hades 250 EW

Tebukonazol Hades Fungicyd Pestila

Tebukonazol (związek z grupy triazoli) jest substancją o działaniu grzybobójczym.
Substancje aktywne z tej grupy działają zapobiegawczo i interwencyjnie. Używane najczęściej do walki z najpoważniejszymi chorobami m.in. septoriozie liści, rdzy brunatnej pszenicy i żyta oraz szarej pleśni w rzepaku ozimym. Stosowane również w uprawach buraków cukrowych i pastewnych oraz w sadownictwie szczególnie przed brunatną zgnilizną drzew pestkowych typu śliwa, wiśnia.

W naszej ofercie posiadamy preparat Hades 250 EW który w składzie posiada 250g/l substancji czynnej tebukonazol.