EU Flaga

Usługi laboratoryjne

Laboratorium Pestila - miejsce, w którym rozwijamy produkty dla Twojej firmy

Działamy na międzynarodowym rynku już od ponad 20 lat. Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje:

Prace badawcze R&D

Laboratorium R&D prowadzi prace badawcze w zakresie tworzenia receptur nowoczesnych środków ochrony roślin.

Specjalizujemy się w formulacjach:

  • SL
  • SC
  • OD
  • EC
  • EW
  • FS
  • SE

Gwarantujemy rzetelne wyniki badań

Wykorzystujemy metody FAO/WHO/CIPAC/ISO lub opracowujemy własne i przeprowadzamy ich walidację, a doświadczony personel firmy dysponuje nowoczesnym sprzętem kontrolno-pomiarowym, dzięki czemu zapewniamy rzetelność otrzymanych parametrów badanych formulacji i wyników zgodnych z obowiązującymi międzynarodowymi standardami.

Analizy laboratoryjne

Laboratorium Pestila świadczy usługi w zakresie analityki parametrów jakościowych środków agrochemicznych, w tym m. in.:

Zaufanie, jakość, wiarygodność

Celem jest budowanie zaufania do Jednostki Badawczej oraz spełnienie wymagań Klienta, jak też wymagań ustawowych zawartych w obowiązujących przepisach. Udokumentowany i wdrożony system zapewnia osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań, które spełniają oczekiwania Klientów.

Certyfikowana jakość usług

Pracujemy zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi normami:

ISO 9001:2015   \   ISO 14001:2015   \  ISO 45001:2018-06

Certyfikowana jakość usług

Pracujemy zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi normami:

ISO 9001:2015   \   ISO 14001:2015   \  ISO 45001:2018-06

Certyfikowana jakość usług

Pracujemy zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi normami:

ISO 9001:2015   \   ISO 14001:2015   \  ISO 45001:2018-06