EU Flaga

Usługi laboratoryjne

Laboratorium Pestila - miejsce, w którym rozwijamy produkty dla Twojej firmy

Działamy na międzynarodowym rynku już od ponad 20 lat. Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje:

Prace badawcze R&D

Laboratorium R&D prowadzi prace badawcze w zakresie tworzenia receptur nowoczesnych środków ochrony roślin.

Specjalizujemy się w formulacjach:

  • SL
  • SC
  • OD
  • EC
  • EW
  • FS
  • SE

Gwarantujemy rzetelne wyniki badań

Wykorzystujemy metody FAO/WHO/CIPAC/ISO lub opracowujemy własne i przeprowadzamy ich walidację, a doświadczony personel firmy dysponuje nowoczesnym sprzętem kontrolno-pomiarowym, dzięki czemu zapewniamy rzetelność otrzymanych parametrów badanych formulacji i wyników zgodnych z obowiązującymi międzynarodowymi standardami.

Analizy laboratoryjne

Laboratorium Pestila świadczy usługi w zakresie analityki parametrów jakościowych środków agrochemicznych, w tym m. in.:

Badania w systemie DPL do celów rejestracyjnych

Świadczymy usługi badań właściwości fizykochemicznych oraz analiz chemicznych środków ochrony roślin, w celach rejestracyjnych. Gwarancją otrzymania wiarygodnych wyników uznawanych przez urzędy rejestracyjne na całym świecie jest prowadzenie badań zgodnie z systemem Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL). Certyfikat DPL, który otrzymaliśmy w 2014 r., uprawnia naszą jednostkę także do przedłużania daty ważności środków ochrony roślin.

Zaufanie, jakość, wiarygodność

Celem wdrożonego systemu DPL jest budowanie zaufania do Jednostki Badawczej oraz spełnienie wymagań Klienta, jak też wymagań ustawowych zawartych w obowiązujących przepisach. Udokumentowany i wdrożony system zapewnia osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań, które spełniają oczekiwania Klientów i jednostek państwowych, przez dostarczanie do celów rejestracyjnych wiarygodnych i użytecznych wyników.

Certyfikowana jakość usług

Pracujemy zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi normami:

ISO 9001:2015   \   ISO 14001:2015   \  ISO 45001:2018-06

Certyfikowana jakość usług

Pracujemy zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi normami:

ISO 9001:2015   \   ISO 14001:2015   \  ISO 45001:2018-06

Certyfikowana jakość usług

Pracujemy zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi normami:

ISO 9001:2015   \   ISO 14001:2015   \  ISO 45001:2018-06