EU Flaga

Usługi magazynowania

Bezpieczeństwo przechowywanych towarów jest dla nas sprawą priorytetową, dlatego wszystkie magazyny Pestila są przystosowane do prawidłowego przechowywania środków ochrony roślin. Dzięki temu nasi klienci mają pewność, że ich produkt jest magazynowany w sposób spełniający normy i przepisy odpowiednie dla tej grupy produktów.

Zobacz, jak zorganizowane są nasze magazyny:

Przechowywanie towarów w ściśle kontrolowanych temperaturach (5-25°C).

Możliwość śledzenia materiałów zapewniona dzięki identyfikacji produktów za pomocą QR i kodów kreskowych.

Znakowanie towarów zgodnie ze standardem GS1.

Elastyczne drukowanie danych (Cristal).

Zintegrowany System Zarządzania ERP.

Wdrożony system Radio Shuttle do automatycznego transportowania palet.

Obsługiwane konfiguracje CP1, CP2, CP3 i europalet.

Wprowadzony podział magazynów dla: herbicydów, fungcydów/insektycydów.

Zobacz, jak zorganizowane są nasze magazyny:

Certyfikowana jakość usług

Pracujemy zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi normami:

ISO 9001:2015   \   ISO 14001:2015   \  ISO 45001:2018-06

Certyfikowana jakość usług

Pracujemy zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi normami:

ISO 9001:2015   \   ISO 14001:2015   \  ISO 45001:2018-06

Certyfikowana jakość usług

Pracujemy zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi normami:

ISO 9001:2015   \   ISO 14001:2015   \  ISO 45001:2018-06