MCPA Plus 340 SL

Środek MCPA Plus 340 SL jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenicy jarej i w jęczmieniu jarym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Diogenes 500 SC

HERBICYD, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), stosowany nalistnie. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna diflufenikan zaliczana jest do grupy F1.

MeetBeet 700 SC

HERBICYD, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), stosowany doglebowo lub nalistnie. Substancja czynna metamitron zaliczana jest do grupy C1.