Fungicydy

azoksystrobina

Afrodyta 250 SC

prochloraz

Princess 450 EC

Herbicydy

fenoksaprop-p-etylu

Feniks 069 EW

fenoksaprop-p-etylu

Fenoksaprop 069 EW

fenoksaprop-p-etylu

Hermes 069 EW

MCPA

MCPA 300 SL

MCPA + dicamba

MCPA Plus 340 SL

Sklejacze do łuszczyn

Pszenica jest najpopularniejszym gatunkiem zboża w Polsce. Przykładowo w roku 2016 pszenicy ozimej zebrano 8,9 mln ton, natomiast jarej – 2,2 mln ton. Ma podstawowe znaczenie dla przemysłu spożywczego. Równie ważny, jak jej zastosowanie, jest proces uprawy.

Pszenicy, jak wielu innym uprawom, zagraża wiele gatunków chwastów. Już po zbiorach zabiegi wykonywane na glebie mają ogromne znaczenie w walce z chwastami. Podorywka i bronowanie zapewniają przykrycie nasion chwastów warstwą gleby, co utrudnia im kiełkowanie. Zabiegi mechaniczne uzupełniają środki chemiczne.

W ofercie marki Pestila znajdują się herbicydy zawierające rozmaite rodzaje substancji czynnych. Są herbicydy stosowane raz w roku i wspierające rozwój nie tylko pszenicy, ale też jęczmienia. Wiosenny środek chwastobójczy to np. MCPA, sprzyjający uprawie pszenicy jarej.

Warto wspomnieć o sklejaczu łuszczyn, który zapobiega obsypywaniu ich, obrastaniu, czyli sprzyja prawidłowemu dojrzewaniu kłosa.