Zeus 200 SL to insektycyd zawierający acetamipryd, w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w uprawie jabłoni, gruszy, czereśni, śliwy oraz w rzepaku ozimym. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych.

Zawartość substancji czynnej:

acetamipryd (związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) – 200 g/l (17,44%)

Rodzaj upraw:

jabłoń, grusza, czereśnia, śliwa

Termin stosowania:

jabłoń:
mszyce – od fazy zielonego pąka do fazy początku czerwcowego opadania zawiązków (BBCH 56-73), w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc
owocówka jabłkóweczka – na początku lotu motyli i masowego składania jaj, od początku fazy rozwoju owoców do fazy, gdy owoc osiągnie 60% typowej wielkości (BBCH 71-76)
zwójkówki liściowe – od fazy zielonego pąka do fazy różowego pąka (BBCH 56-57), w momencie masowego wylęgania się larw; zabieg powtórzyć w czerwcu, do fazy początku czerwcowego opadania zawiązków (BBCH 73)

grusza:
miodówka gruszowa – od fazy zielonego pąka do fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę (BBCH 56-59)

czereśnia:
nasionnica trześniówka – w okresie licznego pojawu muchówek i masowego składania jaj, od fazy gdy większość płatków opadła do fazy początku dojrzewania owoców (BBCH 67-81)

śliwa:
owocnice – pod koniec opadania płatków kwiatowych (BBCH 67-69)
owocówka śliwkóweczka – na początku lotu motyli i masowego składania jaj, w fazie rozwoju owoców (BBCH 71-79)

Dawka:

jabłoń:
mszyce – 0,125 l/ha
owocówka jabłkóweczka – 0,2 l/ha
zwójkówki liściowe – 0,2 l/ha

grusza: miodówka gruszowa – 0,2 l/ha

czereśnia: nasionnica trześniówka – 0,125 l/ha

śliwa:
owocnice – 0,125 l/ha
owocówka śliwkóweczka – 0,2 l/ha

Zwalczane szkodniki:

jabłoń: mszyce, owocówka jabłkóweczka

grusza: miodówka gruszowa

czereśnia: nasionnica trześniówka

śliwa: owocnice, owocówka śliwkóweczka

Do ściągnięcia:

Karta charakterystyki