Przedstawiamy Państwu nowy herbicyd Metis 960 EC przeznaczony do ochrony upraw kukurydzy. Środek posiada w składzie 960 g/l (86,7%) substancji czynnej  S – metolachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów).
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna S-metolachlor zaliczana jest do grupy K3.

Metis 960 EC to koncentrat do sporządzania emulsji wodnej (EC), stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania chwastów jednoliściennych (głównie prosowatych) oraz niektórych dwuliściennych. Środek jest herbicydem selektywnym, układowym, powodującym hamowanie kiełkowania i rozwoju siewek chwastów. Środek pobierany jest przez kiełkujące chwasty. Chwasty są niszczone przed wschodami, w okresie wschodów oraz krótko po wschodach. Umiarkowane opady i ciepła pogoda sprzyjają działaniu środka.

Zwalczane chwasty :

 Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, psianka czarna, włośnica zielona.
Chwasty odporne: bieluń dziędzierzawa, fiołek polny, komosa biała, komosa wielkolistna, rdest powojowy.

 

Więcej szczegółowych informacji na stronie produktu Metis 960 EC