EU Flaga

Afrodyta 250 SC

Where buy?

PRODUCT TYPE

 • Fungicides

ACTIVE SUBSTANCE

 • Azoxystrobin

General information

FUNGICYD, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby i organizmy grzybopodobne.
Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna zaliczona jest do grupy 11.

FIGHTS PESTS

 • Alternarioza ziemniaka
 • brunatna plamistość liści
 • czerń krzyżowych
 • mączniak prawdziwy zbóż i traw
 • plamistość siatkowa jęczmienia
 • rdza jęczmienia
 • rynchosporioza zbóż
 • septorioza paskowana liści pszenicy
 • szara pleśń
 • zgnilizna twardzikowa

EFFECTIVE IN PROTECTING CROPS

 • Spring barley
 • Winter barley
 • Kapusta głowiasta
 • Winter triticale
 • wheat
 • Winter wheat
 • Pszenżyto jare
 • Winter rape
 • Ziemniak
 • Winter rye

Technical information

CONTENT OF THE ACTIVE SUBSTANCE

azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 250 g/l (23,23%)

ZWALCZANE CHOROBY

Winter wheat
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści.

wheat
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści.

Pszenżyto ozime
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści.

Pszenżyto jare
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści.

Winter barley
Plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia.

Spring barley
Plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia.

Winter rye
Brunatna plamistość liści.

Winter rape
Zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych.

Ziemniak
Alternarioza ziemniaka.

Kapusta głowiasta
Czerń krzyżowych.

APPLICATION OF THE MEASURE

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Winter wheat
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek zastosować wiosną, zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny języczek (ligula) ostatniego liścia) (BBCH 31-39).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

wheat
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do zakończenia fazy kłoszenia (wszystkie kłoski wydobywają się z pochwy, kłos (wiecha) całkowicie widoczny) (BBCH 31-59).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenżyto ozime
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek zastosować wiosną, zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do zakończenia fazy kłoszenia (wszystkie kłoski wydobywają się z pochwy, kłos (wiecha) całkowicie widoczny) (BBCH 31-59).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenżyto jare
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do zakończenia fazy kłoszenia (wszystkie kłoski wydobywają się z pochwy, kłos całkowicie widoczny) (BBCH 31-59).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (z uwzględnieniem liczby zabiegów wskazanych w dalszej części etykiety).

Winter barley
Plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek zastosować wiosną, zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do fazy początku kłoszenia (szczyt kwiatostanu wyłania się z pochwy, widoczny pierwszy kłosek) (BBCH 31- 51).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Spring barley
Plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do fazy początku kłoszenia (szczyt kwiatostanu wyłania się z pochwy, widoczny pierwszy kłosek) (BBCH 31- 51).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Winter rye
Brunatna plamistość liści.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek zastosować, zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od fazy 1. kolanka do zakończenia fazy kłoszenia (wszystkie kłoski wydobywają się z pochwy, kłos (wiecha) całkowicie widoczny) (BBCH 31-59).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Winter rape
Zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy otwartych pierwszych kwiatów do zakończenia fazy kwitnienia (BBCH 60-69).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (z uwzględnieniem liczby zabiegów wskazanych w dalszej części etykiety).

Ziemniak
Alternarioza ziemniaka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 – 0,5 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy rozwoju kwiatostanu (widoczne pierwsze, pojedyncze pąki (1-2 mm) pierwszego kwiatostanu na pędzie głównym) do fazy brązowienia jagód pierwszego owocostanu (BBCH 51-85).
Liczba zabiegów: 3
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Kapusta głowiasta
Czerń krzyżowych
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy, gdy zaczynają się tworzyć główki do fazy, gdy główka osiąga 80% typowej wielkości (BBCH 41 – 48).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 12 dni.
Zalecana ilość wody: 300-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem zastosowań wskazanych w dalszej części etykiety).

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Żyto jare
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.
Termin stosowania: środek należy zastosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Spring barley
Łamliwość źdźbła zbóż i traw, ostra plamistość oczkowa.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.
Termin stosowania: środek należy zastosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 31 – 51).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (z uwzględnieniem liczby zabiegów wskazanych we wcześniejszej części etykiety).

Pszenżyto jare

Rdza żółta zbóż i traw.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.
Termin stosowania: środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (z uwzględnieniem liczby zabiegów wskazanych we wcześniejszej części etykiety).

Winter rape

Werticilioza rzepaku.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha
stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od fazy otwartych pierwszych kwiatów do zakończenia fazy kwitnienia (BBCH 60-69).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (z uwzględnieniem liczby zabiegów wskazanych we wcześniejszej części etykiety).

Spring rape

Czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza rzepaku, zgnilizna twardzikowa, sucha zginilizna roślin kapustnych, werticilioza rzepaku.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.
Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych do fazy wykształcenia pierwszych łuszczyn rzepaku (BBCH 65-70).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Rzepik ozimy
Czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza rzepaku, zgnilizna twardzikowa, sucha zginilizna roślin kapustnych, werticilioza rzepaku.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.
Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych do fazy wykształcenia pierwszych łuszczyn (BBCH 65-70).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zgnilizna twardzikowa.
Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy otwartych pierwszych kwiatów do końca fazy kwitnienia (BBCH 60-69).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Gorczyca biała, gorczyca czarna, gorczyca sarepska uprawiana na nasiona
Mączniak rzekomy krzyżowych, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna roślin kapustnych.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.
Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych do fazy wykształcenia pierwszych łuszczyn (BBCH 65-70).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Lnianka siewna uprawiana na nasiona

Mączniak rzekomy krzyżowych, mączniak prawdziwy lnianki, bielik krzyżowych.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.
Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych do fazy wykształcenia pierwszych łuszczyn (BBCH 65-70).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Len zwyczajny uprawiany na nasiona

Mączniak prawdziwy lnu, antraknoza lnu.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.
Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych do fazy wykształcenia pierwszych łuszczyn (BBCH 65-70).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Mak lekarski uprawiany na nasiona

Mączniak rzekomy maku, mączniak prawdziwy maku.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.
Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych do fazy wykształcenia pierwszych łuszczyn (BBCH 65-70).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Kalafior, brokuł, jarmuż
Bielik krzyżowych, czerń krzyżowych, pierścieniowa plamistość kapustnych, mączniak rzekomy krzyżowych.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, w fazie rozwoju liści właściwych (BBCH 35-39).
Następne zabiegi wykonywać w miarę zagrożenia plantacji, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 12 dni.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Kapusta głowiasta
Bielik krzyżowych, pierścieniowa plamistość kapustnych, mączniak rzekomy krzyżowych.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, w fazie rozwoju liści właściwych (BBCH 35-39).
Następne zabiegi wykonywać w miarę zagrożenia plantacji, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 12 dni.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem innych zastosowań wymienionych w etykiecie)

Kapusta głowiasta, kapusta brukselska, kapusta pekińska, kapusta włoska, kapusta pak-choi, kapusta sitowata, kapusta chińska, kapusta choy-sum, kapusta galicyjska
Bielik krzyżowych, czerń krzyżowych, pierścieniowa plamistość kapustnych, mączniak rzekomy krzyżowych.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, w fazie rozwoju liści właściwych (BBCH 35-39).
Następne zabiegi wykonywać w miarę zagrożenia plantacji, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 12 dni.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Kapusta głowiasta (do długotrwałego przechowywania), kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania)
Czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób od początku tworzenia się główek do fazy gdy główka osiąga 80% typowej wielkości (BBCH 41 – 48).
Następne zabiegi wykonywać w miarę zagrożenia plantacji, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha
W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Fasola szparagowa
Antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, w okresie kwitnienia i zawiązywania strąków fasoli (BBCH 60-79).
Następne zabiegi wykonywać w miarę zagrożenia plantacji, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Groch uprawiany na zielone nasiona
Askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób od początku fazy kwitnienia grochu do fazy gdy 60% strąków dojrzewa, a nasiona są o typowym zabarwieniu, suche i twarde (BBCH 60-86).
Następne zabiegi wykonywać w miarę zagrożenia plantacji, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Seler
Septorioza selera, chwościk selera.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób od fazy 3 liści do fazy gdy korzeń osiągnie typową wielkość i kształt (BBCH 13-49).
Następne zabiegi wykonywać w miarę zagrożenia plantacji, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Marchew
Alternarioza naci marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowatych.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, począwszy od fazy, gdy korzeń zaczyna się poszerzać do fazy, gdy korzeń osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 41-49).
Następne zabiegi wykonywać w miarę zagrożenia plantacji, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Brukiew, chrzan pospolity, pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa biała, rzepa czarna, rzepa pastewna, rzodkiew, rzodkiewka, salsefia, topinambur
Mączniaki prawdziwe, bielik krzyżowych, alternariozy, szara pleśń.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób począwszy od rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru – korzenie zaczynają się poszerzać (BBCH 41) lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na liściach, maksymalnie do fazy gdy korzenie osiągną typową wielkość i kształt (BBCH 49).
Następne zabiegi wykonywać w miarę zagrożenia plantacji, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Burak ćwikłowy, burak pastewny

Chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób począwszy od rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru – korzenie zaczynają się poszerzać (BBCH 41) lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na liściach, maksymalnie do fazy gdy korzenie osiągną typową wielkość i kształt (BBCH 49).
Następne zabiegi wykonywać w miarę zagrożenia plantacji, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Cebula, szalotka, czosnek

mączniak rzekomy cebuli, alternarioza cebuli, szara pleśń (zgnilizna szyjki), antraknoza cebuli.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo począwszy od fazy 3 liścia (BBCH 13), zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na cebuli nasiennej, dymce lub cebuli z siewu ozimego w danym rejonie, maksymalnie do fazy gdy 50% liści zgina się (BBCH 48).
Następne zabiegi wykonywać w miarę zagrożenia plantacji, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Por, cebula siedmiolatka, cebula dymka

Rdza pora, alternarioza, fytoftoroza.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo począwszy od fazy 3 liścia (BBCH 13), zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na cebuli nasiennej, dymce lub cebuli z siewu ozimego w danym rejonie, maksymalnie do fazy gdy 50% liści zgina się (BBCH 48).
Następne zabiegi wykonywać w miarę zagrożenia plantacji, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Pomidor (w uprawie polowej)

Zaraza ziemniaka, alternarioza pomidora.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Termin stosowania:
W zwalczaniu zarazy ziemniaka pierwszy zabieg wykonywać zapobiegawczo, od początku rozwoju pędów bocznych – widoczny pierwszy pęd boczny pierwszego rzędu (BBCH 21), zgodnie z sygnalizacją, przed wystąpieniem pierwszych objawów choroby lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na wczesnych odmianach ziemniaka w danym rejonie.
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 800 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Uwaga:
Nie stosować środka w początkowej fazie wzrostu pomidora uprawianego w gruncie (do 4 tygodni po posadzeniu lub do 5 tygodni po siewie) oraz na rośliny mokre lub bezpośrednio po opadach deszczu.

Papryka (w uprawie pod osłonami)

Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.
Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody).
Termin stosowania: środek stosować od początku rozwoju pędów bocznych do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 21 – 89). Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób na roślinach.
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: 7 – 10 dni.
Zalecana dawka cieczy użytkowej: 80 l/1000 m2.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Plantacje nasienne traw
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza żółta kupkówki, rdza koronowa rajgrasu, septorioza plew.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, od fazy drugiego kolanka do pełni fazy kłoszenia (BBCH 32-55).
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Ozdobne drzewa i krzewy liściaste, ozdobne drzewa i krzewy iglaste, ozdobne byliny
Rdze, alternariozy, mączniaki prawdziwe, askochytozy, septoriozy, plamistości liści, bielik krzyżowych.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy pierwszego liścia właściwego do końca okresu wegetacji (BBCH 10-99).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha
Ilość wody dostosować do gatunku i wielkości roślin.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Szkółki leśne

Gatunki iglaste
Osutka sosny, szara pleśń, rdze.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób.
Liczba zbiegów: 2
Odstęp między zabiegami:
– zwalczanie osutki sosny: 3-4 tygodnie,
– zwalczanie szarej pleśni 10-14 dni,
– zwalczanie rdzy; 2-3 tygodnie.
Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Gatunki liściaste
Mączniak prawdziwy dębu, szara pleśń, rdze.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.
Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo. Następne zabiegi wykonywać natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób.
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: 3-4 tygodnie.
Zalecana ilość wody: 300 – 500 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2