Estera 480 SL  to regulator wzrostu i rozwoju roślin  w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie
(SL). Stosowany jako środek zapobiegający wyleganiu upraw na dobrych stanowiskach lub
nawożonych wysokimi dawkami azotu.
Środek powoduje skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż, co zapobiega wyleganiu łanu. Intensywność
działania środka zależy od terminu opryskiwania, fazy rozwojowej rośliny uprawnej, zwartości łanu,
stanowiska oraz warunków atmosferycznych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych.

Zawartość substancji czynnej:
etefon (związek z grupy fosforanów) – 480 g/l (40,0%)

Rodzaj upraw: jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica ozima, jęczmień jary, pszenica jara

Termin stosowania:
jęczmień ozimy:
środek stosować od fazy 2. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 32–39).

żyto ozime
środek stosować od fazy 2. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 32–39).

pszenżyto ozime
środek stosować od fazy 2. kolanka do fazy ukazania się liścia flagowego (BBCH
32–37).

pszenica ozima
Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy ukazania się liścia flagowego (BBCH
31–37).

Dawka:
jęczmień ozimy:
1,5 l/ha

żyto ozime
1,0 l/ha

pszenżyto ozime
1,0 l/ha

pszenica ozima
0,75 l/ha

Do ściągnięcia:
Registration label